Miracle s.r.oCreativesCorporate IdentityRetia Medical Travel

Retia Medical Travel

medical treatment in Slovakia

Retia Medical Travel – vytvorenie značky ako takej. Pozícia značky na trhu, grafická a komunikačná identita a dizajn.