Miracle s.r.oCreativesCorporate IdentityCanada Rubber

Canada Rubber

hydroizolácia z tekutej gumy.

Vytvorili sme komplexnú filozofiu a pozíciu značky na trhu vrátane názvu, logotypu, komunikačnej línie, obalového dizajnu.