Miracle s.r.oEventsOutdoor EventsBudiš Pohoda 2018

Budiš Pohoda

Hudobný festival Pohoda 2018

Hudobný festival pohoda – Budiš. Technické a ideové zabezpečenie Budiš prezentačnej zóny vrátane prevádzky VIP stanu.