Miracle s.r.oIndustriesFoodPalma Gurman Fest

Palma Oleje

Gurmán Fest Bratislava

Návrh, prevedenie – celková realizácia, personálne zabezpečenia a chod stánku Palma na Gurmán Feste v Bratislave.