Miracle s.r.oWeb & OnlineWeb Pagesmobilos.sk

mobilos.sk

prvý mobilný žreb

Prvý online žreb na slovensku /po zmene legislatívy projekt fungoval iba 42 mesiacov/. Kompletný marketingový servis: logo, vizuálny štýl, kampane, TV a Radio spoty, online performance, grafický návrh aplikácie a web aplikácie  – komplexná marketingová podpora vrátane prieskumov a média plánov.