Miracle s.r.oCreativesCorporate IdentityReproMedica

ReproMedica

klinika reprodukčnej medicíny

Klinika reprodukčnej medicíny /IVF/: komplexné vytvorenie značky, jej pozície na trhu, vrátane grafiky loga a komunikačných materiálov.